De vazut, vizitat, explorat si savurat.

 

Harlau – 1,5 km distanta de Conac Polizu

Oraşul Hârlău, judeţul Iaşi este una dintre cele mai vechi aşezări ale Moldovei fiind atestat documentar încă de la 1386 când aici au fost ridicate curţile domneşti ale Doamnei Margareta Muşat, mama domnitorului Pentru I Muşat. Din vechile curţi domneşti medievale acum se mai păstrează ruinele şi o serie de vestigii foarte bine administrate de Muzeul de Istorie al oraşului.
Harlaul are o istorie zbuciumată, fiind deseori distrus de-a lungul veacurilor, fie de tătari, fie de cazaci, poloni sau alte neamuri. Deasemenea, el a fost şi centrul unor răscoale şi mişcări ţărăneşti, cum au fost cele din 1831, 1907.
Cum zona este una foarte importantă din punct de vedere viticol, podgoriile de la Cotnari situându-se la numai câţiva kilometri distanţă, la Hârlău funcţionează un interesant Muzeu al Viei şi Vinului. Tradiţia şi modernitatea convieţuiesc bine în acest liniştit oraş moldav şi acest lucru se vede foarte bine în aspectul urbei care este unul foarte îngrijit şi în care fiecare lucru este pus la locul lui.

 
 
pd008
 
 
 

Civilizaţia de la Cucuteni – la 16 km de Conac Polizu

 
 

Cultură Cucuteni sau Cucuteni-Tripolia una dintre cele mai vechi şi misterioase civilizaţii din Europa, cu o vechime mai mare decât cea mesopotamiană, şi-a primit numele după satul cu acelaşi nume din apropierea Iaşiului, unde în anul 1884 s-au descoperit primele vestigii.
Cultură Cucuteni a precedat cu câteva sute de ani toate aşezările umane din Sumer şi Egiptul Antic. Cultură Cucuteni se întindea pe o suprafaţă de 350.000 kilometri pătraţi, pe teritoriul actual al României, Republicii Moldova şi Ucrainei.

pd009
 
 

Este una dintre cele mai spectaculoase civilizaţii cu ceramică pictată ale lumii preistorice, atât datorită rafinamentului artistic al formelor şi decorului pictat sau incizat pe vase şi statuete antropomorfe, a tehnologiei de prelucrare a pietrei şi a metalelor (cupru şi aur), cât şi datorită întrebărilor pe care le ridică, multe încă fără răspuns.

 
 
 

Făgetul Secular Humosu (73,3 ha) – la 20 km de Conac Polizu

Rezervaţia forestieră Humosu, cu o suprafaţă de 73,3 ha. se află situată în partea de nord-est a masivului padurosDealul Mare – Hârlău, între păraiele Dracului la sud şi Valea Largă la nord, afluenţi ai Humosului din bazinul Bahluiului, pe suprafaţă comunei Deleni, fiind o arie naturală protejată de interes naţional. Rezervaţia este situată în regiunea de dealuri din nordul Moldovei, în etajul gorunetelor şi al amestecurilor dintre acestea şi fag, la o altitudine de 410-470 m., reprezentând un interesant codru secular de fag, instalat pe un sol brun – roşcat de pădure. Stratul arborescent este reprezentat de fag dispus în două etaje: unul cu o longevitate de cca. 160 de ani, tulpinile având diametrul de 60 cm. şi altul de 60 de ani cu tulpini mai subţiri de cca 25-30 cm. Izolat, mai întâlnim carpenul, frasinul şi teiul argintiu. Stratul erbaceu este format din: pochivnic, colţişor, brebenei, alior, s.a.

Rezervaţia forestieră Pădurea Cotnari-Cătălina (7,6 ha) – la 18 km de Conac Polizu

Aflată pe rază comunei Cotnari, pe DN Iaşi – Hîrlău, rezervaţia este situată pe Dealul Cătălina, lângă Cetatea Dacică, având o suprafaţă de 7,6 ha. Alcătuită în principal din specii de făget secular cu arbori a căror vârstă este de 150 – 200 ani, cu exemplare de Fagus silvatică, Quercus petraea şi un exemplar de Fagus taurica.

 
 
 

Mănăstirile din Bucovina – la 150 km de Conac

 
 

Ţinutul Bucovinei de astăzi cuprinde doar partea de sud a Bucovinei istorice, în timp ce partea de nord a rămas în componentă Ucrainei. Peisajul ţinutului este de o variată frumuseţe, corespunzând reliefului care coboară gradual de la vest la est: munţii (versantul estic al Carpaţilor Orientali), coline (Subcarpaţii) şi platouri înalte (Platoul Moldovei). Ţinuturile Bucovinei înglobează pagini de istorie, tradiţii şi obiceiuri străvechi, monumente unice şi meşteşuguri specifice, ctitorii medievale care atestă o permanentă spirituală şi istorică a locuitorilor acestor meleaguri.

pd010
 
 

Zona este presărată pe toată întinderea ei cu biserici şi mănăstiri renumite pentru picturile exteriore şi interioare, edificii unice în lume.

Datate încă de pe timpurile medievale, acestea prezintă fresce impresionante ale căror culori unice s-au păstrat şi în ziua de astăzi. Următoarele 8 mănăstiri, pe care vi le recomandăm să le vizitaţi, au fost incluse pe lista patrimoniulu mondial UNESCO: Mănăstirile – Arbore, Humor, Moldoviţa, Pătrăuţi, Probota, Suceava, Voroneţ. În anul 2010, în lista a fost inclusă şi Mănăstirea Suceviţa.

Unice şi valoroase, mănăstirile din Bucovina reprezintă un leagăn istoric care ne oferă informaţii însemnate despre religie, cultură şi arhitectură. Istoria culturii române face referire la mănăstirea Voroneţ că fiind un loc de referinţă, întrucât aici s-au editat lucrări istorice şi religioase importante.