Iasi

 

Iaşiul a fost în antichitate un sat care s-a dezvoltat ajungând prin secolele VII-X un mic târg cu locuinţe dreptunghiulare care a crescut o dată cu venirea triburilor iaşilor (alani) în secolul al XIII-lea. Târgul Iaşilor a fost ocupat în timp de pecenegi, cumani, alani şi tătari.
Oraşul Iaşi a fost menţionat pentru prima oară într-un privilegiu comercial emis în 1408 de domnul Moldovei Alexandru cel Bun. Totuşi, deoarece existau clădiri mai vechi de această dată (spre exemplu presupusă Biserica armeană construită în 1395), se crede că oraşul este mult mai vechi, cel puţin cu câteva decenii înainte de această dată.

pi006f
 
 
Plin de cultura si eleganta, putem declara orasul Iasi drept leaganul nobilelor arte.

 

• Mari personalităţi din literatură şi publicistică : Mihai Eminescu, Ion Creangă, Vasile Alecsandri, Mihail Sadoveanu, Bogdan Petriceicu-Hasdeu, Nicolae Iorga, Mihail Kogălniceanu, Adrian Păunescu, Nicolae Labiş, Miron Costin, Grigore Ureche, Ion Neculce, Mitropolitul Dosoftei.
• Muzică: George Enescu, Ciprian Porumbescu, Margareta Clipă, Laura Lavric, Viorica Macovei
• Pictură: Pictură se regăseşte cel mai adesea în lăcaşurile de cult: frescele bisericilor moldoveneşti au o puternică amprenta locală şi se evidenţiază prin estetică culorilor folosite.

pi007
 
 

Mostre ale acestei arte se pot observă la bisericile din nordul Moldovei, care azi fac parte din patrimoniul UNESCO şi datorită picturii lor.

 
 
Pictori cu origini moldovene sunt: Octav Băncilă, Victor Brauner, Ştefan Luchian, Camil Ressu, Theodor Pallady, Gheorghe Petraşcu, Gheorghe Tattarescu, Nicolae Tonitza
• Cinematografie: Emil Loteanu, Cristian Mungiu, Lucian Pintilie
 
 
 

Atracţii turistice Iaşi:

• Palatul Culturii – Iaşi, clădire monumentală (1890-1926), cu un turn cu ceas ce anunţă orele cu acorduri din Hora Unirii. Adăposteşte, în prezent, patru muzee: de Istorie al Moldovei, de Etnografie al Moldovei, Muzeul de Artă şi Muzeul Politehnic.
• Biserica Sfinţii Trei Ierarhi – ctitorie a domnitorului Vasile Lupu din anul 1637. Este o construcţie unică în arhitectură românească, rezultat al bogăţiei ornamentaţiilor ce acoperă complet exteriorul.
• Catedrala Mitropolitană – Iaşi, cel mai mare lăcaş de cult ortodox din România.
• Mănăstirea Golia – Iaşi, (1650-1660), în stilul Renaşterii târzii, aici a fost diacon marele povestitor Ion Creangă.
• Muzeul Unirii – Iaşi, într-o clădire în stil empire din 1806; din 1859 a devenit reşedinţa domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
• Curtea domnească din Iaşi este cea mai veche construcţie în acest fel din Moldova, pot fi admirate şi astăzi ruinele vechilor ziduri ce datează din prima jumătate a secolului al XV – lea.
• Grădina Botanică din Iaşi, cea mai veche din ţară, loc de agrement şi odihnă.
• Muzeul Vasile Alecsandri – Mirceşti, judeţul Iaşi, se poate vizită casă în care s-a născut poetul şi care păstrează obiecte ce au aparţinut acestuia.